Veilig en comfortabel wonen met de SeniorKeurAdviseur

Senior Keur is een landelijk organisatie die werkt aan het verbeteren van de woonkwaliteit. Een SeniorKeurAdviseur® is getraind door het gespecialiseerde architecten- en adviesbureau  “Ouder worden in eigen huis” en is hierdoor in staat om advies op maat te verstrekken in uw woonsituatie.

WoningCheck

De SeniorKeurAdviseur® is er voor senioren en mensen met een beperking die zelfstandig willen blijven wonen. Door bezuinigingen en een door de vergrijzing steeds groter wordende schaarste van geschikte seniorenwoningen is de gang naar een aangepaste woning op latere leeftijd lang niet meer vanzelfsprekend.
Daar komt nog eens het verlangen bij van het overgrote deel van de huidige senioren om in hun eigen huis en vertrouwde omgeving te blijven wonen.
Het is belangrijk bij de keuze om thuis te blijven wonen om na te gaan of uw woning hiervoor geschikt is en/of welke aanpassingen nog nodig zijn.

De SeniorKeurAdviseur kan voor u de aanpassingen inbeeld brengen, offertes aanbieden, en zorg dragen voor de volledige uitvoering. Wanneer nodig in combinatie met advies van een ergotherapeut. 
Een deel van deze aanpassingen kunnen mogelijk worden vergoed door de WMO, alhoewel het de laatste tijd veel vaker voorkomt, dat het voor rekening komt voor de aanvrager.

Aankoop advies
Bij aankoop van een (senior) woning kan de Senior Keur Adviseur voor u de woning beoordelen op aspecten van veiligheid, toegankelijkheid en wooncomfort.
Senior Keur beoordeelt vóór aankoop woningen op aspecten van veiligheid, toegankelijkheid en gebruiksgemak. Zodat uw woning gaat voldoen aan uw wensen.

Bekkers Woonoplossingen is gecertificeerd SeniorKeurAdviseur®